creativiteitVeiligheid, creativiteit en werkplezier

Bij het zoeken naar oplossingen voor onveiligheid (woninginbraak, beroving, bedreiging, etc.) of onveiligheidsbeleving wordt bewust of onbewust vaak een bekende route gevolgd om te komen tot een oplossing. Partijen als gemeente, politie en OM nemen vaak het voortouw. Echte creativiteit en werkplezier ontbreken nogal eens.

 

Om te komen tot nieuwe en effectieve oplossingen kan 'anders denken' een belangrijke bijdrage leveren. Dit 'anders denken' wordt in belangrijke mate gevoed door plezier in het werk en een mindset die creatieve oplossingen mogelijk maakt. Input van buiten de sector kan daarbij als 'frisse' aanjager een belangrijke rol vervullen.

 

Zowel werkplezier als creativiteit laten zich niet eenvoudigweg op enig moment 'opleggen' ("Bedenk een creatieve oplossing", heeft maar zelden ook dit resultaat). Het veronderstelt binnen een team het draaien aan de juiste knoppen om zicht op nieuwe oplossingen mogelijk te maken. RFL helpt u daarbij graag op weg. Of het nu gaat om een lezing, een project-start-up of een workshop, schroom niet om eens geheel vrijblijvend contact op te nemen voor mogelijkheden.

 

 

Creatieve oplossing?

Het gevoel dat een vraagstuk vraagt om een andere oplossing dan de gebruikelijke? Of het nu gaat om bekende vraagstukken als fietsendiefstal en woninginbraak of nieuwe fenomenen als 'treitervloggen', het team dat ermee aan de slag gaat wordt op het hart gedrukt te komen met een slimme en verrassende oplossing.

we-cannot-solve-our-problems-with-the-same-level-of-thinking-that-created-themVraag is of het stellen van de voorwaarde van creativiteit ook daadwerkelijk zal leiden tot 'andere' oplossingen. De vraag stellen is 'm beantwoorden.  

Creativiteit is voor een belangrijk deel een mindset. Wanneer bijvoorbeeld politie, Openbaar Ministerie en gemeente op een creatieve wijze een vraagstuk te lijf willen gaan, is het een uitdaging hen te laten denken buiten de vertrouwde maatregelen. Nieuwe problematiek zal vaak niet meer met traditioneel denken kunnen worden opgelost.

Wilt u de zekerheid dat de creativiteit binnen een team écht benut wordt, schroom  dan niet ons bij de start van het project uit te nodigen. We zetten de mensen graag op het goede spoor en vergroten daarmee de kans op mooie oplossingen. 

Oplossing binnen 1 dag

Nog-n-dag3

Laat een complex veiligheidsvraagstuk zich binnen een dag oplossen? Dat zou mooi zijn, maar is waarschijnlijk niet te realiseren. Wél is mogelijk om als verantwoordelijke partners samen te bepalen hoe de ideale oplossing eruit zou kunnen zien.  


Onder de naam Veiligheidssafari biedt RFL de mogelijkheid om een vraagstuk binnen één dag van een creatieve oplossingrichting te voorzien. Met een intensieve dag waarin deelnemers in een creatieve mindset worden gebracht, worden via methodes die zijn gericht op een scherpe vraagarticulatie, denken in metaforen en het combineren van vraagstukken, oplossingen ontdekt die mogen rekenen op een gezamelijk draagvlak van betrokkenen. 


Bij de organisatie van deze dag wordt gezocht naar een locatie die past bij het ervaren van succes door 'anders kijken en denken'. U zult deze dag geinspireerd worden door trainers met een brede praktijkervaring, die u een unieke en onderscheidende aanpak laten ervaren. De benadering maakt mogelijk dat u deze daarna ook zelf in uw eigen omgeving kunt hanteren.


Met onze Veiligheidssafari gaan wij voorbij aan traditionele en vertrouwde aanpakken en laten wij u met 'friskijken' nieuwe mogelijkheden ontdekken.

Ook óndeskundigheid helpt

Bij het aanpakken van een vraagstuk zoekt u natuurlijk als eerste naar de hiervoor benodigde deskundigheid. Wij zijn de laatsten die hier de noodzaak van zullen ontkennen. Wilt u echter iets nieuws, een creatieve aanpak, een kanteling van denken of een verrassend perspectief, kan juist óndeskundigheid u verder helpen.

 

Mensen die geen zicht hebben op de formele kaders en belangen weten zich hierdoor ook niet geremd bij het bedenken van oplossingen. Zij zullen met ideeën komen waar de deskundige niet aan denkt. Een mooi voorbeeld hiervan is het benutten van de denkkracht van kinderen. Meerdere organisaties kennen al een Raad van Kinderen die kinderenhen op creatieve manier innovatieve ideeën aanreikt.

 

De veiligheidssector kan ook leren van óndeskundigheid. Juist uit deze hoek komen de 'frisse' perspectieven die het vinden van oplossingen kunnen versnellen. Zo gelooft RFL in het samenbrengen van probleemhouders, deskundigen (specialisten) en ondeskundigen ('vreemde' disciplines, kinderen, etc.). Bent u geïnteresseerd hoe we u met deze 'driehoek' op een leuke manier nieuwe oplossingen aan kunnen reiken, laat het ons weten!

 

Onveilig? Leuk! 

Onveilig en leuk klinkt natuurlijk als een vreemde combinatie. Niemand wil onveiligheid en niemand vindt dit ook leuk. Desondanks mag het zoeken naar oplossingen wat vaker ontdaan worden van enkel serieusheid. Net zoals niemand uitkijkt naar een ernstige operatie, is het legitiem dat een chirurg een bijzondere operatie als uitdaging ziet en er voor zichzelf wellicht het etiket 'leuk' op plakt. 

Schermafbeelding 2015-10-05 om 10.34.01

 

In een inspirerende lezing reikt Ries Ouwerkerk u graag aan wat de kracht is van een 'leuke' benadering van onveiligheid. Zo is veelal sprake van een puzzel die de nodige creativiteit veronderstelt om tot een mooie oplossing te komen. Een mindset die voortkomt uit plezier en creativiteit leidt vaker tot frisse en onverwachte oplossingen dan één die enkel gebaseerd is op het inbrengen van specifieke deskundigheid. 

 

Tijdens een leuke inleiding, eventueel 'op maat' voor specifieke problematiek of situatie, wanneer u kiest voor een voorgesprek, gaat hij graag in op de wijze waarop werkplezier en creativiteit nadrukkelijker onderdeel kunnen zijn van het zoeken naar oplossingen voor onveiligheid..